Sådan får I den bedst mulige skilsmisse

I Danmark ender næsten halvdelen af alle ægteskaber med skilsmisse. Selv om dette kan virke som et højt tal, er det faktisk lavere end skilsmisseprocenten i mange andre lande. Grunden til dette er, at Danmark har en meget effektiv proces til håndtering af skilsmisser. Hvis begge parter er enige om skilsmissen, kan de blot indgive en ansøgning direkte på internettet. Hele processen tager normalt mindre end to måneder, og ingen af parterne behøver at bevise, at den anden part er skyldige. Denne proces er meget enklere og hurtigere end processen i mange andre lande, hvor den ene part skal bevise, at den anden part er ansvarlig for ægteskabets opløsning. For alle parters skyld, er det dog vigtigt at forsøge at få den bedst mulige skilsmisse, selvom det kan være svært, især hvis der er tale om en skilsmisse med børn involveret. Hvis i står i den sørgelig situation det kan være, at skulle skilles, så kan det være en god idé at undersøge forskellige ting, når det kommer til selv processen, så i begge er så godt rustet som i nu kan være.

Dette kan I selv gøre

Selv om den danske skilsmisseproces er relativt effektiv, er det stadig vigtigt at forsøge at få den bedst mulige skilsmisse, især hvis der er børn involveret. Når børn er involveret i en skilsmisse, er det vigtigt at sikre, at de har et godt forhold til begge forældre, efter at skilsmissen er endelig. Dette kan være vanskeligt at opnå, hvis forældrene ikke kan blive enige om spørgsmål som forældremyndighed og samværsret. Med omhyggelig planlægning og kommunikation er det dog muligt at udarbejde en forældreplan, der fungerer for begge forældre og deres børn. Ved at tage sig tid til at få den bedst mulige skilsmisse kan forældrene hjælpe deres børn med at tilpasse sig de ændringer, som skilsmissen medfører, og dermed passe på dem.

Få en skilsmisseadvokat til at hjælpe

En skilsmisseadvokat kan give skilsmissepar råd om en række vigtige spørgsmål, herunder børn og økonomi. Med hensyn til børn kan en advokaten give vejledning om forældremyndighed og samværsordninger. Advokaten kan også hjælpe parret med at forhandle en retfærdig og rimelig forældremyndighedsplan. Desuden kan en skilsmisseadvokat rådgive parret om økonomiske spørgsmål som f.eks. fordeling af aktiver og passiver, ægtefællebidrag og børnebidrag. Advokaten kan også hjælpe parret med at nå frem til en aftale om økonomiske spørgsmål, så de kan undgå at gå i retten. Ved at have en advokat med inde over, øger man chancerne for at kunne løse skilsmissespørgsmålet i fred og fordragelighed.